Groepspraktijk Achten
border-address-top
Dr. Katrien Achten
& Dr. Danny Achten
Attenhovenstraat 93
3404 Landen (Vlaams Brabant )

Tel: 011 88 13 70
info@groepspraktijkachten.be
border-address-bottom

Groepspraktijk Achten | Welkom

dr. Katrien Achten & dr. Danny Achten 

 

Al onze raadplegingen zijn op afspraak. De enige uitzonderingen  hierop zijn maandagvoormiddag en zaterdagvoormiddag. Deze blijven vrije raadplegingen van 8u tot 10u30.

De maandagvoormiddag worden de vrije raadplegingen gedaan door Dr.Danny Achten.

Dr. Katrien Achten en Dr. Danny Achten hebben elk hun vaste raadplegingen. De vrijdagavond en zaterdagvoormiddag zullen echter afwisselend door één van hen gedaan worden. Wij zijn op weekdagen bereikbaar van 7u tot 20u (tussen 7u en 8u enkel voor dringende zaken).

Via deze website kan u  electronisch uw afspraak maken. De mogelijkheid om dit telefonisch te doen blijft uiteraard ook bestaan. Indien u electronisch geen afspraak meer kan maken of indien uw probleem niet binnen de voorziene tijd past, neemt u best ook telefonisch contact op. Wij vragen om de avondafspraken voor te behouden voor mensen die overdag niet kunnen komen.

Om een goede dagplanning te kunnen opmaken, vragen wij u huisbezoeken indien mogelijk in de voormiddag of de dag voordien aan te vragen.

Voor het bekomen van telefonische inlichtingen en/of resultaten van onderzoeken, voorzien wij elke dag een uur waarop een van ons telefonisch bereikbaar is. Wij vragen dan ook, voor niet-dringende zaken, deze tijdstippen zoveel mogelijk te respecteren. Dit om raadplegingen niet onnodig te moeten onderbreken.

Maandag, woensdag en donderdag is dit van 12u30 tot 13u30. Op dinsdag en vrijdag tussen 16u en 17u. Uiteraard kan dit licht wijzigen wanneer een van beide artsen afwezig is.

Voor korte vragen kan u ons ook contacteren via email. Omwille van privacyregelgeving vragen wij om geen vertrouwelijke of medische informatie te vermelden in mails. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de privacyverklaring van onze praktijk (zie Info). Dringende vragen, aanvragen van huisbezoeken of annuleren van afspraken dienen echter telefonisch te gebeuren.

Mogen wij vragen tijdig (tenminste 5 min) naar uw afspraak te komen, zodat andere mensen niet moeten wachten. Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan tijdig (telefonisch) te annuleren.

Indien u met twee personen op raadpleging wenst te komen, vragen wij u ook om voor twee afspraken te maken, om niet in tijdnood te komen. 

Verder is het handig om indien mogelijk het vakje "reden van contact" in te vullen zodat wij kunnen inschatten of wij de benodigde materialen in huis hebben (bv. vloeibare stikstof) of eventueel wat extra tijd moeten voorzien (bv. gesprek).

 

Hoogachtend 

 

Groepspraktijk Achten

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax