Welkom op de website van groepspraktijk Achten

Hier vindt u alle nodige informatie voor het maken van afspraken, het aanvragen van huisbezoeken en wanneer u ons persoonlijk kan contacteren.

CORONA MAATREGELEN

Zowel in de ziekenhuizen als in de huisartsenpraktijken is de gewone, niet-dringende zorg terug opgestart. U hoeft geplande controles of onderzoek van reeds langer bestaande klachten dus niet langer uit te stellen!

Momenteel wordt iedereen die klachten vertoont van een acute virale infectie beschouwd als een mogelijk geval van coronavirusinfectie. In dit stadium van de epidemie worden patiënten die verdacht worden van covid19 infectie systematisch getest en in isolatie geplaatst, evenals hun huisgenoten. Ook hoog-risico contacten van covid19-positieve patiënten worden vanaf nu getest.

Om het de zorg voor (mogelijks) covid19-gerelateerde aandoeningen en andere aandoeningen voor iedereen efficiënt en veilig te laten verlopen, vragen wij onderstaande richtlijnen na te leven:

Wanneer u (of uw kind) recent ontstaan

  1. Eén van volgende symptomen vertoont: hoesten, pijn op de borst, kortademigheid, afwezigheid van smaak of geur
  2. Twee of meerdere van volgende symptomen vertoont: keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, diarree, koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusverkoudheid, (verwardheid of val bij bejaarden)
  3. Verergering van langer bestaande luchtwegsymptomen (bv. chronische hoest door COPD of astma)

vragen wij u NIET zelf elektronisch een afspraak te maken maar telefonisch contact op te nemen.

Wij voorzien elke dag een apart moment om patiënten met infectieuze klachten te onderzoeken, en indien nodig te testen, los van de andere raadplegingen. Zodoende kunnen wij onszelf en de andere patiënten voldoende beschermen en de consultatieruimte ontsmetten.

Een huisbezoek om deze reden wordt slechts in uitzonderlijke situaties uitgevoerd (wanneer men zich absoluut niet kan verplaatsen) omdat de mogelijkheid om onszelf te beschermen tegen overdracht van het virus zo veel kleiner is en dit logistiek veel omslachtiger is.

Zolang de corona epidemie duurt zullen er geen vrije raadplegingen zijn.

Voor alle raadplegingen vragen wij u om rekening te houden met de volgende maatregelen.

  • Draag een mondmasker (chirurgisch of katoen). Indien u hier niet over beschikt kan een sjaal of doek die mond en neus bedekken ook volstaan. Indien u zonder bescherming op de raadpleging verschijnt, gelieve dan buiten te wachten zodat wij u een wegwerpmasker kunnen geven.
  • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen.
  • Neem enkel plaats op de gemarkeerde plaatsen om de nodige afstand te bewaren. Ook de zitplaatsen in de wachtzaal worden regelmatig ontsmet. 
  • Kom indien mogelijk alleen op raadpleging. Kinderen kunnen begeleid worden door één ouder.
  • Beperk het aantal te behandelen onderwerpen per raadpleging zodat we binnen de voorziene tijd kunnen blijven. Indien er voor een onderwerp meer tijd nodig is, zal hiervoor een aparte raadpleging of video-consultatie afgesproken worden.
  • Vul steeds reden van contact in (korte samenvatting van de klachten).

Het volgen van de hygiënische voorschriften om de raadplegingen voor iedereen veilig te laten verlopen vraagt inspanningen van iedereen. Wij vragen dan ook jullie begrip en medewerking.

Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat het virus zich, onder andere via zorgverstrekkers, verder verspreid naar risicogroepen.

Nuttige informatie vindt u op info-coronavirus.be.

 

Groepspraktijk Achten

Welkom

Welkom op de website van groepspraktijk Achten

Huisbezoeken

Huisbezoeken indien mogelijk in de voormiddag of de dag voordien aanvragen.