Welkom op de website van groepspraktijk Achten

Hier vindt u alle nodige informatie voor het maken van afspraken, het aanvragen van huisbezoeken en wanneer u ons persoonlijk kan contacteren.

CORONAVIRUS

Momenteel wordt iedereen die klachten vertoont van een bovenste of onderste luchtweginfectie (koorts, hoesten, niezen, keelpijn, spierpijn, …) beschouwd als een mogelijk geval van coronavirusinfectie. In dit stadium van de epidemie wordt er niet meer routinematig getest. Enkel bij mensen die ernstig ziek zijn en waar een ziekenhuisopname noodzakelijk is, of zorgverstrekkers, worden nog getest!

Indien u deze symptomen vertoont, gelieve dan thuis te blijven en contact met andere personen zo veel mogelijk te vermijden. Gelieve NIET naar de praktijk te komen maar telefonisch contact op te nemen. Op basis van een telefonische triage zal uitgemaakt worden of u gewoon in thuisisolatie kan blijven (hiervoor wordt een attest voorzien) en of een onderzoek noodzakelijk is. Dit geldt ook voor kinderen! In samenwerking met de andere Landense huisartsen is er een mogelijkheid voorzien voor klinisch onderzoek indien dit nodig is op een externe triage locatie. Een huisbezoek om deze reden wordt slechts in uitzonderlijke situaties uitgevoerd (wanneer men zich absoluut niet kan verplaatsen) omdat de mogelijkheid om onszelf te beschermen tegen overdracht van het virus zo veel kleiner is.

Zolang de corona epidemie duurt zullen de vrije raadplegingen vervangen worden door raadplegingen op afspraak om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk in de wachtzaal zitten!

Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat het virus zich, onder andere via zorgverstrekkers, verder verspreid naar risicogroepen.

Nuttige informatie vindt u op info-coronavirus.be.

 

Groepspraktijk Achten

Welkom

Welkom op de website van groepspraktijk Achten

Huisbezoeken

Huisbezoeken indien mogelijk in de voormiddag of de dag voordien aanvragen.