Welkom op de website van groepspraktijk Achten

Hier vindt u alle nodige informatie voor het maken van afspraken, het aanvragen van huisbezoeken en wanneer u ons persoonlijk kan contacteren.

AANPASSINGEN VANAF 1 JANUARI 2021

 • Vanaf 1 januari 2021 zijn er geen raadplegingen meer op zaterdag.
 • Afspraken na 19u ‘s avonds kunnen niet langer op voorhand elektronisch gemaakt worden om deze voor te behouden voor dringende gevallen. Deze afspraken komen pas vrij de dag zelf vanaf 18u indien de andere afspraken volzet zijn. Indien er geen afspraak meer vrij is en u nog graag op raadpleging zou komen, gelieve dan telefonisch contact op te nemen.
 • Dr. Katrien Achten is afwezig op woensdagnamiddag, Dr. Danny Achten op vrijdagnamiddag.

CORONA 

 • Indien u symptomen vertoont die mogelijk kunnen wijzen op een coronavirusinfectie, maak dan zo snel mogelijk een afspraak. U kan hiervoor gewoon zelf een afspraak maken en wordt dan ook, indien nodig, in de praktijk getest. Huisbezoeken om deze redenen zijn voor ons erg omslachtig en tijdrovend en worden enkel gedaan bij mensen die zich absoluut niet kunnen verplaatsen!
 • Indien u geen symptomen vertoont maar een test nodig heeft om een andere reden (hoog-risico contact, opname, reizen, …), wordt u voor het afnemen van een test verwezen naar het testcentrum in Domein ‘t Park. Hiervoor neemt u eerst telefonisch contact op! 
 • Wij zullen ons binnen kort als zorgverlener laten vaccineren voor covid19. De vaccinatiestrategie krijgt stilaan vorm en zal gefaseerd verlopen. Wanneer u aan de beurt bent om gevaccineerd te worden, zal u hiervan verwittigd worden. Wij hopen alvast op een hoge participatiegraad onder onze patiënten! 

A4 quarantaine-test_ V4_vlaams

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Voor alle raadplegingen vragen wij u om rekening te houden met de volgende maatregelen.

 • Draag een mondmasker (chirurgisch of katoen). Indien u zonder bescherming op de raadpleging verschijnt, gelieve dan buiten te wachten zodat wij u een wegwerpmasker kunnen geven.
 • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen.
 • Neem enkel plaats op de gemarkeerde plaatsen om de nodige afstand te bewaren. Ook de zitplaatsen in de wachtzaal worden regelmatig ontsmet. 
 • Kom indien mogelijk alleen op raadpleging. Kinderen kunnen begeleid worden door één ouder.
 • Beperk het aantal te behandelen onderwerpen per raadpleging zodat we binnen de voorziene tijd kunnen blijven. Indien er voor een onderwerp meer tijd nodig is, zal hiervoor een aparte raadpleging of video-consultatie afgesproken worden.
 • Vul steeds reden van contact in (korte samenvatting van de klachten).

Het volgen van de hygiënische voorschriften om de raadplegingen voor iedereen veilig te laten verlopen vraagt inspanningen van iedereen. Wij vragen dan ook jullie begrip en medewerking.

Nuttige informatie vindt u op info-coronavirus.be.

 

Groepspraktijk Achten

Welkom

Welkom op de website van groepspraktijk Achten

Huisbezoeken

Huisbezoeken indien mogelijk in de voormiddag of de dag voordien aanvragen.