Hier vindt u alle nodige informatie voor het maken van afspraken, het aanvragen van huisbezoeken en wanneer u ons persoonlijk kan contacteren.

!!! Covid-testen en/of certificaat voor reizen >> zie ‘Nuttige info’ !!!

AANDACHT

 • Indien er geen afspraak meer vrij is en u toch nog een dringende afspraak wenst, gelieve dan telefonisch contact op te nemen.
 • Op vrijdagavond kunnen er na 18u geen stalen meer naar het labo vervoerd worden (bv. urinestaal, bloedonderzoek, covid-test, …). Gelieve hier bij het maken van uw afspraak rekening mee te houden!
 • Dr. Katrien Achten is afwezig op woensdagnamiddag, Dr. Danny Achten op vrijdagnamiddag.

WACHTDIENST

Vanaf 1 september 2021 zal de huisartsenkring voor de weekendwachten toetreden tot de wachtpost van Tienen. Telefonisch te bereiken via 1733. Meer informatie zie ‘Nuttige info’.

GRIEPVACCINATIE

Vanaf oktober kan u zonder voorschrift een griepvaccin afhalen bij de apotheek. Er zijn dit jaar voldoende griepvaccins voorzien dus er hoeft geen rekening gehouden de worden met prioritaire volgorde om te vaccineren. Wij zullen ook dit jaar aparte vaccinatiemomenten voorzien voor het toedienen van het griepvaccin. We doen dit om de normale consultaties niet in het gedrang te laten komen door de griepvaccinatie. Tijdens deze vaccinatiemomenten is er ENKEL tijd voorzien voor het toedienen van het griepvaccin (en eventueel pneumococcen). Deze consultaties zijn kosteloos voor de patiënt. Wanneer u met 2 personen wenst te komen voor vaccinatie kan u hiervoor één slot boeken.

COVID19

 • Indien u symptomen vertoont die mogelijk kunnen wijzen op een coronavirusinfectie, maak dan zo snel mogelijk een afspraak. U kan hiervoor gewoon zelf een afspraak maken en wordt dan ook, indien nodig, in de praktijk getest. Huisbezoeken om deze redenen zijn voor ons erg omslachtig en tijdrovend en worden enkel gedaan bij mensen die zich absoluut niet kunnen verplaatsen!
 • Indien u geen symptomen vertoont maar een test nodig heeft om een andere reden (hoog-risico contact, opname, reizen, …), wordt u voor het afnemen van een test verwezen naar het testcentrum in Domein ‘t Park. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen of mailen. Wij vragen u hiervoor geen afspraak te maken, zodat wij voldoende consultaties vrijhouden voor het onderzoeken van patiënten.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Voor alle raadplegingen vragen wij u om rekening te houden met de volgende maatregelen.

 • Draag een mondmasker (chirurgisch of katoen). Indien u zonder bescherming op de raadpleging verschijnt, gelieve dan buiten te wachten zodat wij u een wegwerpmasker kunnen geven.
 • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen.
 • Neem enkel plaats op de gemarkeerde plaatsen om de nodige afstand te bewaren. Ook de zitplaatsen in de wachtzaal worden regelmatig ontsmet. 
 • Kom indien mogelijk alleen op raadpleging. Kinderen kunnen begeleid worden door één ouder.
 • Beperk het aantal te behandelen onderwerpen per raadpleging zodat we binnen de voorziene tijd kunnen blijven. Indien er voor een onderwerp meer tijd nodig is, zal hiervoor een aparte raadpleging of video-consultatie afgesproken worden.
 • Vul steeds reden van contact in (korte samenvatting van de klachten).

Het volgen van de hygiënische voorschriften om de raadplegingen voor iedereen veilig te laten verlopen vraagt inspanningen van iedereen. Wij vragen dan ook jullie begrip en medewerking.

Nuttige informatie vindt u op info-coronavirus.be.

 

Groepspraktijk Achten

Welkom

Welkom op de website van groepspraktijk Achten

Huisbezoeken

Huisbezoeken indien mogelijk in de voormiddag of de dag voordien aanvragen.