Welkom op de website van groepspraktijk Achten

Hier vindt u alle nodige informatie voor het maken van afspraken, het aanvragen van huisbezoeken en wanneer u ons persoonlijk kan contacteren.

GRIEPVACCINATIE

In de huidige context is griepvaccinatie van risicopersonen nuttiger dan ooit. Om ervoor te zorgen dat de vaccins in de eerste plaats terecht komen bij de patiënten die er het meest baat bij hebben, zal de aflevering van vaccins in 2 fasen gebeuren.

Van 15 september tot 15 november zullen enkel vaccins afgeleverd worden aan personen die prioritair gevaccineerd moeten worden. Voor een omschrijving van deze groep zie ‘Nuttige info‘. Let wel, het toedienen van vaccins start pas vanaf 15 oktober! De vaccins die na 15 november nog overblijven zullen beschikbaar gesteld worden aan de rest van de bevolking.

Om de toediening van het vaccin zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en een overbelasting van de consultaties te voorkomen, zullen wij vanaf midden oktober aparte vaccinatiemomenten voorzien in de online agenda. Zodoende kan het toedienen van het griepvaccin losgekoppeld worden van een consultatie om andere redenen zodat deze niet meer tot deze periode beperkt hoeft te worden. 

Aandachtspunten voor deze vaccinatiemomenten:

  • U brengt zelf het vaccin mee dat u vooraf afhaalt bij de apotheek. Voor een voorschrift kan u telefonisch of via mail contact opnemen, u hoeft hiervoor geen aparte afspraak te maken.
  • Tijdens deze vaccinatiemomenten is er ENKEL tijd voorzien voor het toedienen van het griepvaccin (eventueel pneumococcen vaccin). Voor andere vragen dient een afspraak op een ander moment gemaakt te worden.
  • Er worden geen voorschriften gemaakt tijdens deze vaccinatiemomenten, met uitzondering van het voorschrift voor het vaccin zelf.
  • Vergoeding gebeurt via derdebetalersregel zonder eigen bijdrage en is dus kosteloos voor de patiënt.

HEROPENING TESTCENTRUM DOMEIN ‘T PARK

Omwille van een toenemende nood aan afname van testen bij mensen die niet noodzakelijk zelf symptomen hebben, is de locatie in Domein ‘t Park opnieuw in gebruik genomen. 

U kan hier enkel terecht voor het afnemen van een corona-test, na verwijzing door uw huisarts (na telefonisch contact). Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld terugkeer na een verblijf in een rode of oranje zone, (hoog-risico) contact met een bewezen corona-positieve patiënt, opname in ziekenhuis of instelling, … 

Indien u geen symptomen heeft maar enkel een corona-test nodig heeft, vragen wij u dan ook eerst telefonisch contact op te nemen zodat wij u zo nodig naar het testcentrum kunnen verwijzen. 

Nuttige informatie over de quarantaine-maatregelen vindt u hier:

A4 quarantaine-test_ V4_vlaams

CORONA MAATREGELEN

Zowel in de ziekenhuizen als in de huisartsenpraktijken is de gewone, niet-dringende zorg terug opgestart. U hoeft geplande controles of onderzoek van reeds langer bestaande klachten dus niet langer uit te stellen!

Momenteel wordt iedereen die klachten vertoont van een acute virale infectie beschouwd als een mogelijk geval van coronavirusinfectie. In dit stadium van de epidemie worden patiënten die verdacht worden van covid19 infectie systematisch getest en in isolatie geplaatst. 

Een huisbezoek om deze reden wordt slechts in uitzonderlijke situaties uitgevoerd (wanneer men zich absoluut niet kan verplaatsen) omdat de mogelijkheid om onszelf te beschermen tegen overdracht van het virus zo veel kleiner is en dit logistiek veel omslachtiger is.

Zolang de corona epidemie duurt zullen er geen vrije raadplegingen zijn.

Voor alle raadplegingen vragen wij u om rekening te houden met de volgende maatregelen.

  • Draag een mondmasker (chirurgisch of katoen). Indien u hier niet over beschikt kan een sjaal of doek die mond en neus bedekken ook volstaan. Indien u zonder bescherming op de raadpleging verschijnt, gelieve dan buiten te wachten zodat wij u een wegwerpmasker kunnen geven.
  • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen.
  • Neem enkel plaats op de gemarkeerde plaatsen om de nodige afstand te bewaren. Ook de zitplaatsen in de wachtzaal worden regelmatig ontsmet. 
  • Kom indien mogelijk alleen op raadpleging. Kinderen kunnen begeleid worden door één ouder.
  • Beperk het aantal te behandelen onderwerpen per raadpleging zodat we binnen de voorziene tijd kunnen blijven. Indien er voor een onderwerp meer tijd nodig is, zal hiervoor een aparte raadpleging of video-consultatie afgesproken worden.
  • Vul steeds reden van contact in (korte samenvatting van de klachten).

Het volgen van de hygiënische voorschriften om de raadplegingen voor iedereen veilig te laten verlopen vraagt inspanningen van iedereen. Wij vragen dan ook jullie begrip en medewerking.

Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat het virus zich, onder andere via zorgverstrekkers, verder verspreid naar risicogroepen.

Nuttige informatie vindt u op info-coronavirus.be.

 

Groepspraktijk Achten

Welkom

Welkom op de website van groepspraktijk Achten

Huisbezoeken

Huisbezoeken indien mogelijk in de voormiddag of de dag voordien aanvragen.