Wij doen enkel raadpleging op afspraak.

Vooraleer u op raadpleging komt, gelieve de te volgen maatregelen na te kijken op de pagina ‘Home‘.

Wij zijn op weekdagen bereikbaar van 7u tot 19u. Tussen 7u en 8u ’s morgens echter enkel voor urgenties.

Via deze website kan u elektronisch uw afspraak maken. De mogelijkheid om dit telefonisch te doen blijft uiteraard ook bestaan. Indien u elektronisch geen afspraak meer kan maken of indien uw probleem niet binnen de voorziene tijd past, neemt u best ook telefonisch contact op.

Om te voorkomen dat alle raadplegingen reeds bezet zijn en er geen plaats meer is voor dringende consultaties, voorzien wij dringende afspraken. Deze afspraken kunnen pas de dag zelf gemaakt worden (worden vrijgegeven vanaf 7u ’s morgens).

De avondraadplegingen (vanaf 18u) worden voorbehouden voor mensen die overdag niet kunnen komen of voor dringende zaken. Wij vragen dan ook hier in de mate van het mogelijke rekening mee te houden.

Mogen wij vragen tijdig (tenminste 5 min) naar uw afspraak te komen, zodat andere mensen niet moeten wachten. Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan tijdig (telefonisch) te annuleren.

Indien u met twee personen op raadpleging wenst te komen, vragen wij u ook om voor twee afspraken te maken, om niet in tijdnood te komen.

Wij vragen ook om de “reden van contact” in te vullen zodat wij kunnen inschatten of wij de benodigde materialen in huis hebben (bv. vloeibare stikstof) of eventueel wat extra tijd moeten voorzien (bv. gesprek).

Omdat wij op huisbezoek niet dezelfde optimale zorg kunnen bieden dan in onze praktijkruimte, vragen wij het aanvragen van huisbezoeken te beperken tot situaties waarin u zich niet kan verplaatsen. Bij het aanvragen van een dringend huisbezoek zal u indien mogelijk doorverbonden worden met één van beide artsen die de urgentie van de situatie zal inschatten.