Om een goede dagplanning te kunnen opmaken, vragen wij u huisbezoeken in de voormiddag of de dag voordien aan te vragen. Huisbezoeken aangevraagd in de namiddag kunnen mogelijks niet de dag zelf afgelegd worden, tenzij bij hoogdringendheid. 

Gelieve er rekening mee te houden dat Dr. Katrien Achten op woensdag geen huisbezoeken doet en Dr. Danny Achten op vrijdag.  Wij vragen ook huisbezoeken telefonisch aan te vragen.

Omdat wij op huisbezoek niet dezelfde zorg kunnen bieden als op raadpleging en dit voor ons veel tijdrovender is, vragen wij om enkel een huisbezoek aan te vragen indien u zich niet kan verplaatsen. Ook het handhaven van de hygiënische voorschriften die de corona-crisis vraagt, maakt het uitvoeren van huisbezoeken een stuk omslachtiger. Daarom zullen wij huisbezoeken tijdens deze periode tot een minimum beperken.