Om een goede dagplanning te kunnen opmaken, vragen wij u huisbezoeken in de voormiddag (voor 11u) of de dag voordien aan te vragen. Huisbezoeken aangevraagd in de namiddag kunnen mogelijks niet de dag zelf afgelegd worden, tenzij bij hoogdringendheid. Een dringend huisbezoek zal uitgevoerd worden door de eerst beschikbare arts.

Gelieve er rekening mee te houden dat Dr. Katrien Achten op woensdag geen huisbezoeken doet en Dr. Danny Achten op vrijdag.  Wij vragen ook huisbezoeken telefonisch aan te vragen.

Op huisbezoek kunnen wij niet dezelfde zorg garanderen als in de consultatieruimte. Huisbezoeken worden dan ook voorbehouden voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen.