Voor het bespreken van uitgevoerde onderzoeken of (kort) telefonisch advies, voorzien wij specifieke contactmomenten. Om de raadplegingen zo weinig mogelijk te storen vragen wij dan ook hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

MAANDAG

Dr. Katrien Achten      12u – 13u

Dr. Danny Achten       18u – 19u

DINSDAG

Dr. Katrien Achten      12u – 13u

WOENSDAG

Dr. Danny Achten       12u30 – 13u

DONDERDAG

Dr. Danny Achten       12u – 13u

VRIJDAG

Dr. Katrien Achten      12u – 13u

 

Bij afwezigheid van één van beide artsen wordt deze regeling aangepast.

Voor het maken van afspraken zijn wij elke werkdag bereikbaar van 8u tot 19u (tussen 7u en 8u enkel voor urgenties).

Huisbezoeken worden telefonisch aangevraagd, liefst in de voormiddag.

Voor korte vragen kan u ons ook contacteren via email (info@groepspraktijkachten.be). Omwille van privacyregelgeving vragen wij om geen vertrouwelijke of medische informatie te vermelden in mails. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de privacyverklaring van onze praktijk (zie Info). Vragen om voorschriften en medisch advies kan NIET via mail gegeven worden!

Dringende vragen, aanvragen van huisbezoeken of annuleren van afspraken dienen telefonisch te gebeuren!