GRIEPVACCINATIE

In de huidige context is griepvaccinatie van risicopersonen nuttiger dan ooit. Om ervoor te zorgen dat de vaccins in de eerste plaats terecht komen bij de patiënten die er het meest baat bij hebben, zal de aflevering van vaccins in 2 fasen gebeuren.

Van 15 september tot 30 november zullen enkel vaccins afgeleverd worden aan personen die prioritair gevaccineerd moeten worden. Na 30 november zullen de vaccins die overblijven beschikbaar gesteld worden. Risicopatiënten dienen dus hun vaccin tijdig af te halen!

ADDENDUM Omwille van een dreigend tekort aan vaccins mogen wij vanaf 01/11 tot en met 30/11 ENKEL vaccins voorschrijven en toedienen aan risico-patiënten uit groep A! Patiënten uit risicogroep B dienen dus te wachten met afhalen van hun vaccin.

Risicopersonen vallen in volgende categoriën:

Groep A

1. Mensen met risico op complicaties

Zwangeren

Mensen ouder dan 6 maanden met chronische aandoeningen (ook indien gestabiliseerd): diabetes, lever-, long-, nier-, hartaandoeningen, immuniteitsstoornissen, BMI >35, …

Mensen ouder dan 65 jaar

Mensen verblijvend in een instelling

Kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die langdurige aspirinebehandeling ondergaan

2. Mensen werkzaam in de gezondheidszorg

3. Huisgenoten van kinderen jonger dan 6 maanden of mensen uit groep 1

Groep B

Mensen tussen 50 en 65 jaar

 

CORONA INFECTIE

Via onderstaande link kan u de hygiënische maatregelen vinden die u als (mogelijke) besmette patiënt in acht dient te nemen, evenals aanbevelingen inzake opvolging.

Indien de corona test positief is (bewezen covid19-infectie) zal u gecontacteerd worden door het callcenter van de overheid, om samen met u na te gaan met welke personen u de dagen voor u ziek werd in contact geweest bent.

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_NL.pdf

COVID-19_patient_info_contact_tracing_NL

COVID-19_procedure_hygiene_lowriskcontact_NL

COVID-19_procedure_hygiene_case &houshold_NL

COVID-19_procedure_hygiene_highriskcontact_NL

 

EMAIL

Voor korte vragen kan u ons ook contacteren via email (info@groepspraktijkachten.be). Omwille van privacyregelgeving vragen wij om geen vertrouwelijke of medische informatie te vermelden in mails. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de privacyverklaring van onze praktijk (zie Info). Vragen om voorschriften en medisch advies kan NIET via mail gegeven worden!

Dringende vragen, aanvragen van huisbezoeken of annuleren van afspraken dienen telefonisch te gebeuren!

 

HELENA

Via het beveiligde online patiëntenplatform Helena kunnen (na overleg met de arts) attesten, verslagen en voorschriften beschikbaar gemaakt worden. U kan hiervoor zelf een account aanmaken door te surfen naar https://helena.care en aan te melden door middel van uw eID of Itsme. Indien u niet over deze mogelijkheden beschikt kunnen wij voor u ook een account aanmaken aan de hand van uw mailadres en GSM-nummer. Wij bezorgen u dan een code waarmee u binnen de 48 u uw account kan activeren.

 

VIDEO-CONSULTATIE

Wij beschikken intussen over de mogelijkheid om video-consultaties te doen. Dit kan uiteraard enkel voor aandoeningen waarvoor geen onderzoek noodzakelijk is (bv. opvolggesprek).

U heeft hiervoor een laptop of PC met camera en microfoon nodig (smartphone kan ook maar is minder handig).

Vooraf maakt u een account aan op https://helena.care. Dit kan u doen door middel van uw eID (met een identiteitskaartlezer) of met Itsme. Indien u niet over deze mogelijkheden beschikt, kunnen wij voor u ook een account aanmaken aan de hand van uw email adres en GSM-nummer. Wij bezorgen u dan een code waarmee u binnen de 48 u uw account kan activeren.

Via helena kunnen dan ook op een veilige manier de nodige attesten en voorschriften overgemaakt worden.

Een video-consultatie vindt steeds plaats op een vooraf door de arts afgesproken tijdstip.

Op het afgesproken tijdstip krijgt u via SMS en/of mail een uitnodiging waarmee de consultatie gestart kan worden.

De betaling van deze consultatie gebeurt via derdebetalersregeling.

 

WACHTDIENST

De wachtdienst wordt verzorgd door de Landense huisartsen en gaat in elke weekdag om 19u tot de volgende dag 8u, alsook op zaterdag, zon- en feestdagen. U kan de wachtdienst bereiken op het nummer 1733.

Opmerking: op zaterdag zijn wij telefonisch NIET bereikbaar.

 

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Dr. Rudi Jans (radioloog): 011/ 88 72 83

RZ Sint-Trudo (algemeen nummer): 011/ 69 91 11

RZ Sint-Trudo (radiologie): 011/69 92 75

RZ Heilig Hart Tienen (algemeen nummer): 016/ 80 90 11

Dr. Evelyne Verreycken (dermatoloog): 011/ 91 49 90